Den nyligen utlysta tjänsten som barnrättsjurist har tillsatts och vi tackar alla som sökt för visat intresse för vår verksamhet.