Vi på ECPAT arbetar varje dag mot sexuell exploatering av barn. Vi har expertisen i dessa frågor men vi är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Tillsammans kan vi se till att barnens framtid är ljusare.

Samarbete med stiftelser

Samarbetet med stiftelser kan se olika ut beroende. Vid mindre belopp öronmärks inte pengarna till särskilda projekt, vilket innebär att vi på ECPAT lägger kan använda gåvan där behovet är som störst. En icke-öronmärkt gåva gör det möjligt för oss att fortsätta att utvecklas långsiktigt och göra än mer skillnad för barn och unga. Gåvor som inte är öronmärkta sänker också administrationskostnaderna, något som innebär att ännu mer pengar kan användas direkt till arbetet som gör skillnad.

Vill du ge en icke-öronmärkt gåva kan du göra det här. Det går också bra att sätta in valfritt belopp på Bankigro: 903-4349.

Stöd specifika verksamhetsområden och projekt

Ni kan som stiftelse välja att med ett större belopp stödja ett specifikt område eller projekt. Med ett långsiktigt åtagande från er sida kan vi tillsammans utveckla ett samarbete som gör skillnad i frågor gällande sexuell exploatering av barn – självklart anpassat efter er stiftelses ändamål.

Som en del av samarbetet med oss kommer ni att bjudas in till träffar och events som ECPAT arrangerar under året. I vår årliga verksamhetsberättelse tackar vi också de stiftelser som stödjer vårt arbete.

Kontakta oss

För frågor och ytterligare information om samarbeten är du välkommen att kontakta Linda Wijkström:

linda.wijkstrom@ecpat.se eller 08 – 598 920 17.