Vi på ECPAT arbetar varje dag mot sexuell exploatering av barn. Vi har expertisen i dessa frågor men vi är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Tillsammans kan vi se till att barnens framtid är ljusare.

Samarbete med stiftelser

Samarbetet med stiftelser kan se olika ut beroende. Vid mindre belopp öronmärks inte pengarna till särskilda projekt, vilket innebär att vi på ECPAT lägger kan använda gåvan där behovet är som störst. En icke-öronmärkt gåva gör det möjligt för oss att fortsätta att utvecklas långsiktigt och göra än mer skillnad för barn och unga. Gåvor som inte är öronmärkta sänker också administrationskostnaderna, något som innebär att ännu mer pengar kan användas direkt till arbetet som gör skillnad.

Vill du ge en icke-öronmärkt gåva kan du göra det här. Det går också bra att sätta in valfritt belopp på Bankigro: 903-4349.

Stöd specifika verksamhetsområden och projekt

Ni kan som stiftelse välja att med ett större belopp stödja ett specifikt område eller projekt. Med ett långsiktigt åtagande från er sida kan vi tillsammans utveckla ett samarbete som gör skillnad i frågor gällande sexuell exploatering av barn – självklart anpassat efter er stiftelses ändamål.

Som en del av samarbetet med oss kommer ni att bjudas in till träffar och events som ECPAT arrangerar under året. I vår årliga verksamhetsberättelse tackar vi också de stiftelser som stödjer vårt arbete.

ECPATs samarbeten med stiftelser i dag

H.M Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt: att få vara just barn. Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen.

Under 2020 – 2021 har stiftelsen med hjälp av finansiering gjort det möjligt för ECPAT Hotline att utöka nedtagningsverksamheten med ytterligare en halv tjänst. Det gör att ECPAT har möjlighet att granska och ta ned än fler kränkande bilder och filmer från nätet.

Kontakta oss

För frågor och ytterligare information om samarbeten är du välkommen att kontakta Linda Wijkström:

linda.wijkstrom@ecpat.se eller 08 – 598 920 17.