Bakgrund

Den digitala utvecklingen har drastiskt ändrat människors livsmönster och livsstilar, där de positiva effekterna har utvecklats i takt med de mer problematiska. Det har medfört att många telekomföretag gemensamt vill ta ställning för att stärka barnets rättigheter. Detta initiativ ska leda utvecklingen framåt, till att hitta nya lösningar för att stoppa den utbredda brottsligheten samt öka kunskapen hos anställda och andra samhällsaktörer.

Telekomkoalitionens medlemmar samverkar med varandra i syfte att förhindra, försvåra och förebygga att telekombranschens tjänster och produkter missbrukas av förövare. Medlemmar idag är Telia, Tele2, Telenor, Tre och Bredband2.

Omfattning

Den nya tekniken har gjort det enklare för förövare att komma i kontakt med barn, sprida övergreppsmaterial samt skapa nätverk där syftet är att exploatera barn sexuellt. Vi vet att brottsligheten är omfattande och ofta svår att spåra. Koalitionens medlemmar blockerar dagligen otaliga försök att nå webbsidor som av polis bedömts innehålla sexuella övergrepp på barn. Men teknikutvecklingen gör att förövare hittar nya vägar såsom slutna forum, krypterade tjänster och livestreaming. Därför måste också koalitionens medlemmar utveckla sina insatser. Arbetet kommer initialt att fokusera på benchmarking och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning, statistikinsamling och teknikutveckling.

Riktlinjer

Medlemskap i koalitionen innebär ett aktivt ställningstagande mot sexuell exploatering av barn, där man ökar kunskapen om problematiken i syfte att kunna bidra till det förebyggande arbetet. I detta ingår att företaget såväl internt som externt tydligt tar avstånd från problematiken, informerar anställda och kunder samt implementerar riktlinjer mot sexuell exploatering av barn. Medlemskapet innebär också samarbete med polisen och deltagande i möten med koalitionen för att tillsammans utveckla nya lösningar som förhindrar, försvårar eller förebygger sexuell exploatering av barn.

Medlemmarna ska hantera frågan som en del av företagets hållbarhetsarbete och medlemskapet berör i första hand telekombolag med verksamhet i Sverige.

ECPAT Sverige koordinerar arbetet i koalitionen. Telekomkoalitionen träffas minst tre gånger per år.

Vill du veta mer om Telekomkoalitionen är du välkommen att kontakta vår affärs- och partnersansvariga Linda Wijkström.