Bakgrund

Den digitala utvecklingen har drastiskt ändrat människors livsmönster och livsstilar, där de positiva effekterna har utvecklats i takt med de mer problematiska. Det har medfört att många telekomföretag gemensamt vill ta ställning för att stärka barnets rättigheter. Detta initiativ ska leda utvecklingen framåt, till att hitta nya lösningar för att stoppa den utbredda brottsligheten samt öka kunskapen hos anställda och andra samhällsaktörer.

Techkoalitionens medlemmar samverkar med varandra i syfte att förhindra, försvåra och förebygga att telekombranschens tjänster och produkter missbrukas av förövare. Medlemmar idag är Telia, Tele2, Telenor, Tre, Bredband2 , TikTok, Meta, Bontouch och Glesys.
Koalitionen startade 2018 som en ren telekomkoalition men har under början av 2022 utvecklats till en techkoalition vilket välkomnar fler aktörer.

I början på april 2022 var det en kick-off av koalitionen där bland H.M Drottning Silvia deltog tillsammans med medlemmar både från finans- och techkoalitionen.

Omfattning

Den nya tekniken har gjort det enklare för förövare att komma i kontakt med barn, sprida övergreppsmaterial samt skapa nätverk där syftet är att exploatera barn sexuellt. Vi vet att brottsligheten är omfattande och ofta svår att spåra. Koalitionens medlemmar blockerar dagligen otaliga försök att nå webbsidor som av polis bedömts innehålla sexuella övergrepp på barn. Men teknikutvecklingen gör att förövare hittar nya vägar såsom slutna forum, krypterade tjänster och livestreaming. Därför måste också koalitionens medlemmar utveckla sina insatser. Arbetet kommer initialt att fokusera på benchmarking och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning, statistikinsamling och teknikutveckling.

För oss på Telia är det viktigt att arbeta både på egen hand och tillsammans med erfarna partners och andra aktörer i branschen för att skydda och stärka barn och unga på nätet

Anna Augustson, hållbarhetschef Telia Sverige

Riktlinjer

Medlemskap i koalitionen innebär ett aktivt ställningstagande mot sexuell exploatering av barn, där man ökar kunskapen om problematiken i syfte att kunna bidra till det förebyggande arbetet. I detta ingår att företaget såväl internt som externt tydligt tar avstånd från problematiken, informerar anställda och kunder samt implementerar riktlinjer mot sexuell exploatering av barn. Medlemskapet innebär också samarbete med polisen och deltagande i möten med koalitionen för att tillsammans utveckla nya lösningar som förhindrar, försvårar eller förebygger sexuell exploatering av barn.

Medlemmarna ska hantera frågan som en del av företagets hållbarhetsarbete och medlemskapet berör i första hand techbolag med verksamhet i Sverige.

ECPAT Sverige koordinerar arbetet i koalitionen. Techkoalitionen träffas minst tre gånger per år.

Vill du veta mer om techkoalitionen är du välkommen att kontakta vår projektledare Linda Wijkström.